top of page

חמלה עצמית

המאמר הזה מסכם הרצאה של ד"ר טארה בראך, Tara Brach, הדוברת במושב הפתיחה של הכנס "חמלה בטיפול" פברואר 2021


חלק מהסיבות שבגללן אנשים לא מתרגלים חמלה עצמית הן:

אנשים חושבים שחמלה עצמית באה על חשבון חמלה לאנשים אחרים.

אנשים חושבים שאם תהיה לנו חמלה עצמית אנחנו לא נשתנה, ולא נשנה את המקומות הכועסים/פוחדים/חלשים וכו' שלנו.

אנשים חושבים שחמלה עצמית היא חולשה.הדרך להבאת חמלה קשורה לחיבור לגוף. להרגיש בגוף ולנשום לזה, להשאר במקום הכואב נוכחות כוללת את החיבור לגוף, זה המהות של הרגשת חמלה נתינתה וקבלתה.

לפעמים אי אפשר להציע חמלה לעצמכם, ואז אפשר לבדוק מתי הרגשתם קשורים למשהו גדול מכם (אלוהים, סבא, סבתא, מורה, כלב) שנתן לכם אהבה?

תרגול חמלה זהו תרגול פגיעות, אנחנו נותנים לעצמנו להשאר ברגשות הכואבים. זה דורש כוונה, כי אנחנו רגילים להתנתק.

חמלה כוללת תגובה, לעומת אמפטיה, שניהם הרגשת חיבור לרגשות של השני, בחמלה יש גם נכונות לפעולה.


כשחווים כעס צדקני שקשה לשחרר אותו כדאי לשאול מה אנחנו לא מוכנים להרגיש?

להזכיר לעצמנו שכל רגש יש לו תפקיד, יש לו מסר.

אז קודם כל להקשיב לרגש שעולה ולפעול בדרך שהרגש מבקש,

יש אנשים שקשה להם להפרד מהכעס כי מתחת לזה יש פגיעות שקשה להרגיש אותה.

נרצה לכבד את הכעס, לטפל ולהגן על עצמנו, ואז להתקדם משם, אבל קודם כל להביא חמלה ויושרה כלפי מה שקורה בנו בפנים.

Comments


bottom of page