top of page

הרגעה במצבי חרדה, לחץ וכעס

מצבי חרדה, לחץ וכעס משפיעים בראש ובראשונה על הגוף שלנו. הגוף נכנס למצב השרדותי, הוא מכוון לתגובת המלטות או תקיפה. זווהי תגובה חיונית של הגוף שלנו שמבטיחה את ההשרדות שלנו. אולם, במצבים רבים בהם אנחנו זקוקים דווקא ליכולת החשיבה שלנו, והתגובה הרצויה איננה המלטות או תקיפה חשוב שנדע איך להרגיע ולווסת את הגוף. מצב ההשרדות משפיע על יכולת הריכוז שלנו, על רמת החשיבה, ועל היכולת שלנו להיות בקשר מיטיב. הגוף יכול לתפוס כאיום את הביקורת של בן או בת הזוג ואנחנו ישר נכנס למצב של התקפה או בריחה. לכן, זה כל כך חיוני שיהיו לנו הכלים להרגיע ולווסת את הגוף. בסרטון הזה אני מציעה חמש דקות של תרגול יומיומי, שניתן לתגבר אותו במצבי מצוקה. הסרטון מבוסס על כלים מעולם ההתמקדות, על טיפול בטראומה דרך התמקדות. לסרטון קבלתי השראה ממורתי, ליאורה בר נתן, מלימודי גישת ההתמקדות של יוג'ין ג'נדלין וSE של פיטר לוין.

bottom of page