top of page
Image by Brooke Cagle

אימון יחודי שפיתחתי מתוך שלוב של הרקע המקצועי שלי בכלכלה והניסיון באימון.

מטרת האימון היא למפות את מצבך הכלכלי, לתת לך כלים להתנהלות כלכלית נכונה ואחראית התואמת לערכים ולחזון שלך. האימון משלב הכרת מערכת היחסים שלך עם כסף וכלים להתנהלות כלכלית.

 

בתהליך זוגי נעבוד גם על המרחב הזוגי והתקשורת בניכם.

אימון כלכלי וסדנה כלכלית לזוגות

החזון שלך יתבהר אך ורק כאשר תביט אל תוך לבך.

האדם המתבונן החוצה- חולם.

האדם המתבונן פנימה-מתעורר"

 

- קארל יונג -

תהליך האימון

האימון נפתח בשיחת הכרות של שעה וחצי, ממשיך באימונים שבועיים בני שעה וחצי עד שעתיים, מלווה בתרגילים לבית, ומסתיים בשיחה בה אנו מסכמים את תקופת האימונים.

הסדנה לזוגות

 

לזוגות מוצעת סדנה פרטית בת 4 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, בהם נכיר את התקשורת הזוגית סביב כסף, ואת מערכת היחסים של כל אחד מכם עם כסף. תקבלו כלים להתמודדות עם קונפליקטים ולקבלת החלטות משותפות בנושאים פיננסיים.

אימון כלכלי ד"ר שירה קליין
תפיסת העולם מאחורי התהליך

הניסיון לטפל במצב הכלכלי בכלים טכניים בלבד הוא חלקי בלבד, ויתקשה להוביל לשינוי התנהגותי. האימון הכלכלי מציע תהליך עמוק יותר, מהשורש. הוא משלב הבטים אימונים עם כלים וידע כלכלי.

פיזור הערפל ויצירת בהירות סביב העובדות והמציאות הכלכלית מאפשר חופש ובחירה נכונה ומדויקת יותר עבורך הבאת הפרדיגמות, דפוסי המחשבה והרגשות המנהלים אותנו לתודעה מאפשרת שיחרור האחיזה שלהם, ויצירת התנהלות אחרת.

 

האימון הכלכלי מבוסס על לימודי האימון בשילוב עם הידע המקצועי שלי כדוקטור לכלכלה.
ממולץ מאד להגיע כזוג. לזוגות האימון מבוסס גם על תרפיית המפגש, מחזק את הקשר הזוגי והתקשורת ומאפשר שיחה עמוקה ותקשורת גם סביב קונפליקטים.

bottom of page