top of page

איך התמקדות עובדת

איך מתרחש תהליך ההתמקדות?

תהליך ההתמקדות נעשה בדרך כלל עם עוד אדם, שותף להתמקדות, אם למדתם התמקדות זה לא חייב להיות איש מקצוע, זה יכול להיות כל אדם שלמד ומתרגל התמקדות. בתהליך הזה המתמקד בוחר את הנושא או מתחיל ישירות מתחושות הגוף. השותף להתמקדות מהווה בעיקר נוכחות קשובה, מכילה, סקרנית, ותומך במתמקד בתהליך ההתמקדות והכניסה פנימה.

רעיונות בסיס של ההתמקדות

אחד הרעיונות העוצמתיים ביותר של התמקדות זו קבלה מלאה של מה שיש, מתוך התבוננות והקשבה. בהתמקדות נשאף להיות במערכת יחסים עם העולם הפנימי שלנו. שתי ההתיחסויות המרכזיות של אנשים לרגשות ולתחושות מתחלקות בדרך כלל להדחקה ולהזדהות. לפעמים יעלה באדם עצב/ כעס או כל רגש שלא נוח להיות איתו. והוא יאמר לעצמו, אני עצוב? מה פתאום, אני רואה את הטוב, ובאמת אין לי סיבה להיות עצוב. לחילופין אדם יכול להיות מוצף מהרגש, מזדהה איתו לחלוטין, נמצא בעין הסערה, ולא רואה שום דבר מעבר לרגש הזה. לעומת זאת בהתמקדות נשאף להיות בקשר עם מה שקורה, יש בי משהו שכרגע עצוב, ואני מתבוננות בו. כך האדם בקשר עם ההתרחשות הפנימית אבל הוא לא רק ההתרחשות, הוא לא נבלע בתוכה. רעיון בסיס נוסף של התמקדות זו הגישה שבה ניגשים לחקירה הפנימית, זו הקשבה פעילה נוכחת וסקרנית, ובו זמנית מאד סבלנית. הדימוי שאן ויזר קורנל משתמשת בו הוא הדימוי של התבוננות בחיה פחדנית וקטנה מאחורי עץ, אם נתקרב אליה בכוח ונדרוש שתדבר איתנו היא תברח ותעלם לה. לעומת זאת אם נחכה בסבלנות אז נאפשר לה לאט לאט להתגלות. רעיון שלישי ומהותי להתמקדות הוא הדרך בה התמקדות מבינה את גורמי השינוי והטרנספורמציה. בהרבה גישות אימוניות מנסים ליצור שינוי מתוך שינוי אמונות, או "חשיבה חיובית", או אפילו מתוך הכרח. איזשהי תפיסת עולם ש"אחרי המעשים נמשכים הלבבות". התמקדות מניחה שטרנספורמציה ושינוי פנימי מהותי מגיעים מתוך קבלה של מה שיש, מתוך נוכחות ונכונות להקשיב לחלקים התקועים באדם, לחלקים הביקורתים, לחלקים המפחדים, מתוך הקשבה אמיתית וללא ניסיון למניפולציה ולשינוי. מתוך ההקשבה העדינה הזו לגוף יחול שינוי פנימי פיזי בגוף, ומתוכו יוולד ויתגלה הצעד הבא בדרך. השינוי בהתנהגות יגיע בקלות, בנינוחות, באופן טבעי, ללא צורך במאבק פנימי.

מה בעצם קורה בתהליך ההתמקדות?

אחד המושגים החשובים ביותר בהתמקדות זו "תחושה מורגשת"- מונח שטבע יוג'ין ג'נדלין, אבי גישת ההתמקדות. תחושה מורגשת היא תחושה בעלת משמעות. תחושה מורגשת איננה רגש, היא דבר מה שאיננו מזוהה בהתחלה, איזשהי תחושה של הגוף כשהוא פוגש חוויה מסוימת בעלת משמעות. דוגמאות לתחושה מורגשת: משהו בגרון אולי מחנק בגרון או גוש בגרון, מועקה בחזה, כאב באחורי הראש, איזשהי תנועה לא ברורה בבטן גלים כאלו וכו' ובכוונה אני כותבת פה בצורה מאד אמורפית ובלתי ברורה, כי זוהי בדיוק טיבה של ההתמקדות. ההתמקדות תהליך בירור פנימי, התחברות לתחושה, שהייה איתה, התבוננות בהשתנות שלה, חיפוש ובדיקת השם או המילה המדויקת עבורה. בהתמקדות נרצה להיות בקשר עם התחושה המורגשת הזו, להתבונן בשינוי שעובר עליה, ולהקשיב לה מתוך חמלה, קבלה וסקרנות תהליך ההתמקדות כולל בתוכו מספר שלבים שחוזרים על עצמם, זיהוי של התחושה המורגשת בגוף, אמירת שלום לתחושה הזו, ושהות איתה. מתוך השהות הסבלנית והמכילה עם תחושות הגוף עולה לפעמים תובנה פנימית, או עולה זכרון משמעותי, ועצם השהות עם תחושת הגוף מובילה לשינוי גופני, שלו קרה ג'נדלין " Felt Shift" – שינוי בתחושה המורגשת. נקודת המוצא בהתמקדות היא של חמלה, הקשבה, סבלנות, לחכות שהגוף ידבר אלינו, לא לדחוק בו, לא להכריח, פשוט לאפשר, להיות בסבלנות בהקשבה, לדעת שמה שעולה מהגוף דורש זמן. לאימון בשילוב התמקדות חזרה לבלוג, כלים למערכות יחסים, סרטונים, מאמרים

bottom of page